Property management v OKIN FACILITY

V dalším dílu našeho seriálu mini článků, ve kterých vám představujeme jednotlivá oddělení, činnosti či služby OKIN FACILITY, se zaměříme na property management.

Property v OKIN FACILITY

Možná už jste tento termín zaslechli, ale nejste si úplně jistí, co přesně se pod tímto výrazem skrývá. Spojení slov pochází z angličtiny a znamená doslova správu budov (property = nemovitost, management = správa). Jestliže má facility management na starosti spolehlivý technický stav nemovitosti a její rozvoj, property management řídí všechny procesy týkající se administrativní, ekonomické ale i obchodní stránky správy.

Našim klientům spravujeme široké portfolio budov od bytových domů až po administrativní či průmyslové budovy. Rozsah služeb se pak liší podle smlouvy a vše řídí property manager. Property manager musí mít především cit pro nastavení takových parametrů prostor, které budou provozně, ekonomicky, fyzicky i psychicky co nejlépe vyhovovat jak jejich majitelům, tak i dalším uživatelům nemovitosti či pozemku.

Naši property manageři mají rozsáhlé znalosti nejen o samotné problematice správy majetku (technické i ekonomické), ale je také nezbytné, aby dosahovali vysoké míry empatie. Vzhledem k tomu, že preferujeme individuální přístup ke každému klientovi nebo nájemci, je totiž vždy nutné najít tu správnou rovnováhu vedoucí k maximální spokojenosti obou stran.